PIT za 2015 rok złożony po terminie

biuro_podatkowe_2016_04Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe po terminie (termin upłynął 02.05.2016 r.) popełniły wykroczenie skarbowe i naraziły się na dotkliwe konsekwencje finansowe. Należy również pamiętać, aby złożyć PIT do właściwego Urzędu Skarbowego. Wyznacznikiem będzie tutaj przede wszystkim miejsce zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku podatkowego, za który składamy zeznanie.

Co do zasady, kara grzywny za wykroczenie skarbowe, przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. było to 1.750,00 zł brutto a w 2016 r. – 1.850,00 zł brutto).

Niektórzy spóźnialscy podatnicy mogą być ukarani za takie wykroczenie mandatem, ponieważ Urzędy Skarbowe przy wymierzaniu kary grzywny bądź też właśnie mandatu uwzględniają możliwości majątkowe podatnika oraz jego dochody. Podatnik jednak musi wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu karnoskarbowego, jeżeli tego nie uczyni sprawa może znaleźć zakończenie w sądzie.

Pamiętać również należy, iż ze złożonego przez nas po terminie zeznania podatkowego wynika podatek do zapłaty i za każdy dzień zwłoki naliczone będą odsetki podatkowe.

Istnieje jednak sposób na to, aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie zeznania, jeżeli podatnik dopełnił wszystkich obowiązków wobec fiskusa,
może uniknąć odpowiedzialności. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, osoba, która po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomiła o tym organ podatkowy, ujawniając istotne okoliczności.

Przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują instytucję tzw. „czynnego żalu”. Zawiadomienie takie jest jednak skuteczne tylko wtedy, jeżeli
złożone zostanie, zanim urzędnik skarbowy wezwie nas do złożenia spóźnionego zeznania PIT.

Magdalena Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *