Zasady ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

biuro_podatkowe_2016_04Za osoby uważane za członka rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się między innymi dziecko własne, małżonka, przysposobione albo obce, dla którego ustanowiono opiekę bądź obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a także wnuka, do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku kontynuowania nauki po ukończeniu pełnoletności dziecko może być ubezpieczone jako członek rodziny do 26 roku życia. Ograniczenie wiekowe nie występuje w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy członek rodziny przestaje spełniać warunki do podlegania temu ubezpieczeniu ,należy go wyrejestrować z ubezpieczenia. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonać należy w ciągu 7 dni od daty utraty prawa do ubezpieczenia na druku ZUS ZCNA .

Po zakończeniu edukacji i wyrejestrowaniu dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego, nie traci ono automatycznie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Może z nich jeszcze korzystać sześć miesięcy od dnia zakończenia nauki w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum), oraz cztery miesiące od ukończenia studiów.

Za nie wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego w obowiązującym terminie grozi kara grzywny (art.193 pkt.6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *