Dni Kultury Chrześcijańskiej

akson_pazdziernik_10_2016-2Jak wiemy, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Papież udziela uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, to znaczy: Miastu i Światu. Spektrum Kościoła Powszechnego zawsze jest „miasto i świat”. W ten sposób chcemy także patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z punktu widzenia Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. „Miasto” znaczy tu miejsce, w którym przyszło nam żyć, a „świat” to wszystko, co jest na zewnątrz naszego miejsca. Miasto i świat przemawia i stawia pytania. A robi to w przedziwny sposób. Jedyny obraz, jaki przychodzi mi do głowy do scena z filmu Bergmana Siódma Pieczęć (1957). Bohaterowie odnajdują tam zwłoki człowieka, stwierdzając mniej więcej tyle, że ten zmarły w swoim milczeniu „powiedział bardzo wiele”. Chociaż wokół nas dzieje się dużo dobrego, to jednak negatywne doniesienia i z miasta i ze świata zdają się przysłaniać to dobro, na sposób bergmanowski „mówiąc bardzo wiele”. Ta przytłaczająca mowa potrzebuje odpowiedzi i jedną z takich możliwych odpowiedzi są Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbywały się w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Sandomierzu w dniach 15-18 października 2016 r.

Sama idea Dni Kultury Chrześcijańskiej nie jest nowa i zupełnie oryginalna. Podobne wydarzenia poświęcone religii, kulturze, sztuce czy choćby sportowi odbywają się wszędzie. Spotykamy się z dniami poświęconymi miejscom, osobom, wydarzeniom itp. Nie sposób też nie zauważyć Kongresu Kultury Chrześcijańskiej odbywającego się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Warto wiedzieć, że Dni Kultury Chrześcijańskiej czy też Dni Kultury Społecznej odbywały się już, choć oczywiście w innej formie, w latach 80-tych XX wieku w Stalowej Woli. Były one związane z działalnością ówczesnego proboszcza, a obecnego biskupa, Edwarda Frankowskiego. Inicjatywa powrotu do tej szczytnej idei i rozszerzenia jej po katolicku na społeczność miasta i świata pojawiła się także od strony ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza – biskupa Diecezji Sandomierskiej. Podobne pragnienie wyraził J.M. ks. prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL na wielkanocnym spotkaniu z duchowieństwem Diecezji Sandomierskiej na terenie Campusu Uniwersyteckiego w Stalowej Woli. Przez cały czas słyszeliśmy także zachęty p. Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Stalowej Woli – do zorganizowania kulturalnego wydarzenia o charakterze chrześcijańskim dla lokalnej społeczności.

Mając na uwadze wszystkie zachęty podjęliśmy się na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli, pod kierownictwem Dziekana p. prof. Andrzeja Kuczumowa, niełatwego zadania organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 w Diecezji Sandomierskiej. Na zaproszenia rozesłane już wczesną wiosną tego roku od razu i z wielką życzliwością zareagowali polscy Ormianie. Dzięki nim udało się stworzyć program dedykowany Ormianom katolickim. Armenia była pierwszym na świecie krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako swoją oficjalną religię. Ormianie przez wiele wieków byli wpisani w historię i kulturę chrześcijańską polskiego narodu. Dodatkowo społeczność ormiańska w ciągu całej swojej burzliwej historii przechodziła wiele wojen, okresów wygnania i prześladowań. Niedawno minęła setna rocznica ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. Dzisiaj, na kanonicznym terenie ormiańsko-katolickiego Patriarchatu Cylicji (tereny Syrii i Iraku), trwa wojna i zbrodnicza działalność państwa islamskiego, a wielu ze współcześnie poszkodowanych i uchodźców należy do kultury ormiańskiej. Oprócz chrześcijańskiej kultury i dziedzictwa Ormian przyświecała nam 1050-ta rocznica Chrztu Mieszka I i początku państwa polskiego oraz przypadająca w tych dniach rocznica wyboru św. Jana Pawła II.

Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 w Diecezji Sandomierskiej rozpoczęły się już 15 października sympozjum naukowym w Domu Katolickim w Sandomierzu, poświęconym osobie ks. bp. Stefana Zwierowicza – jednego z poprzednich biskupów sandomierskich. Zostało ono przygotowane przez Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu i połączone ze zjazdem katechetów oraz stałą formacją kapłańską organizowanymi przez odpowiednie wydziały Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. 16 października w Parafii Akademickiej p.w. św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Królowej w Stalowej Woli odbyły się spotkania wiernych z przedstawicielami organizacji Kościół w Potrzebie, uwrażliwiające uczestników na skalę i okrucieństwo współczesnych prześladowań chrześcijańskich Ormian i innych wyznawców chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Podobne wystąpienie poprzedziło koncert męskiego zespołu wokalnego KAIROS z Lublina pod dyrekcją p. Borysa Somerschafa. Wzruszający koncert europejskiej sławy śpiewaków odbył się w pięknym i akustycznym wnętrzu Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie w godzinach wieczornych. Zespół wokalny zaprezentował poruszający i pełen modlitewnej głębi śpiew wschodnio-chrześcijański. Wydarzeniom tym towarzyszyło wiele innych akcji towarzyszących, takich, jak choćby IV Bieg Papieski w Ćmielowie, wieczór słowno-muzyczny dedykowany św. Janowi Pawłowi II – Papieżowi Dialogu w Baranowie Sandomierskim czy papieski koncert zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli odbywający się w Bazylice Konkatedralnej w naszym mieście. Dzień 17 października przyniósł kolejne bogactwo wydarzeń. Od wczesnych godzin rannych setki uczniów szkół stalowowolskich i tarnobrzeskich mogły spotkać się z ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim – długoletnim sekretarzem św. Jana Pawła II. Spotkanie tarnobrzeskie zostało zainicjowane przez p. Iwonę Hetnar z Katolickiego Liceum w Tarnobrzegu. Ksiądz Arcybiskup w sposób bezpośredni i wzruszający odpowiadał na pytania zebranej młodzieży, przybliżając słuchaczom prywatne życie i osobistą świętość Papieża Polaka. Następnie o godz. 1100 rozpoczęła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Dokonała się wówczas immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku oraz wręczenie skierowań na staże dla najlepszych studentów kierunków inżynieryjnych.

Wieczorem tego samego dnia miała miejsce kulminacja obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej. W Bazylice Katedralnej w Sandomierzu odbyła się Msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan pod przewodnictwem ks. abp. Raphaela Minassiana – zwierzchnika katolickich Ormian w Armenii, Gruzji, Rosji i Wschodniej Europie oraz ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza – biskupa sandomierskiego. We mszy św. uczestniczył Ambasador Republiki Armenii p. Edgar Ghazaryan, wielu Ormian z Polski, przedstawiciele Władz Samorządowych, wykładowcy Wydziału Zamiejscowego KUL ze Stalowej Woli, osoby zakonne i świeckie. Po mszy świętej odbyło się spotkanie ks. abp. Minassiana z przybyłymi na uroczystość Ormianami oraz wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Czcigodny Gość, odpowiadając na pytania zebranych, opowiadał o historii i martyrologii narodu Ormiańskiego, poruszał wiele zagadnień dotyczących współczesnej sytuacji Kościoła Ormiańsko-katolickiego a także dzielił się ze słuchaczami własnymi dramatycznymi przeżyciami z czasów wojen i emigracji, kiedy to o mało nie zginał z rąk syryjskich żołnierzy. W wypowiedzi Arcybiskupa Minassiana brzmiało poczucie jedności wszystkich Ormian i wierności ich chrześcijańskiej tradycji pomimo wielu doświadczeń.

W ostatni dzień, to jest 18 października, odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli przygotowana przez p. prof. Andrzeja Kuczumowa, przy współpracy pracowników Wydziału, konferencja naukowa poświęcona początkom chrześcijaństwa w Polsce, a zwłaszcza na Ziemi Sandomierskiej. Uczestniczył w niej J.M. Ksiądz Rektor KUL Antoni Dębiński, grono profesorskie z Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli, władze samorządowe, duchowieństwo miasta i młodzież szkół średnich. Zarówno ks. abp Minassian jak i ks. bp Nitkiewicz przedstawiali swoje referaty dotyczące obecności Chrześcijan obrządków wschodnich na ziemiach Polski i w historii naszego kraju. Wielkim zainteresowaniem cieszył się także wykład prof. Andrzeja Buko opowiadający o początkach państwa Polskiego i jego ekspansji na ziemię sandomierską. Całej konferencji naukowej towarzyszyła wystawa fotosów prac p. Yany Ayvazyan, znanej autorki ikon o kolorycie ormiańskim.

Organizacja tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej, obejmujących swoim skupiających ludzi z Polski, Armenii, Ukrainy, Rosji czy Bliskiego Wschodu była zadaniem niełatwym, podobnie jak nie jest łatwo odpowiedzieć na współczesne problemy „miasta i świata”. Wierzę jednak, że samo podjęcie tego zadania, pomoc i zaangażowanie tak wielu osób duchownych i świeckich już jest bardzo pozytywnym i chrześcijańskim wkładem w kulturę i historię naszego miasta i naszego świata.

Ks. Bartłomiej Krzos
koordynator Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 z ramienia Diecezji Sandomierskiej.

akson_pazdziernik_10_2016-2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *