Świadczenie najmu

W przypadku świadczenia usług najmu przez osoby fizyczne, obowiązek rejestracji uzyskanego przychodu za pomocą kasy rejestrującej uzależniony jest od kilku czynników:
* wysokość uzyskanego w ciągu roku przychodu,
* sposobu dokumentacji przychodu,
* sposobu otrzymania należności z tytułu najmu.

Jeżeli przychód zrealizowany na rzecz osób fizycznych z tytułu najmu lokalu lub mieszkania nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 tys. zł (w przypadku osób rozpoczynających najem w trakcie roku, proporcji tej kwoty), to wynajmujący nie będzie miał obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

Jeżeli wynajmujący otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, również uniknie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej. Z ewidencji transakcji bankowych lub dowodu dokonania wpłaty musi jasno wynikać dla kogo i za co jest płatność. Należy również pamiętać, aby każdą transakcję dokumentować fakturą.

Podsumowując, świadczenie usług najmu prywatnego, który najczęściej ma formę wynajmowania mieszkań osobom fizycznym w celach zarobkowych, nie powoduje natychmiastowego obowiązku instalacji kasy fiskalnej. Jeżeli spełniamy powyższe warunki z całą pewnością unikniemy w 2017 roku tego dość kosztownego obowiązku.

Magdalena Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *