W listopadzie 2016 roku rozpoczął się nowatorski projekt Olimpiad Specjalnych pod nazwą: „Treningi Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych” . Partnerem projektu jest Samuel Family Foundation. Do projektu przystąpiły tylko trzy Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych: Śląskie, Kujawsko – Pomorskie oraz Świętokrzyskie.

W Oddziale Regionalnym Świętokrzyskie do projektu przystąpiły dwa kluby:
• Klub Olimpiad Specjalnych „Iskierki” przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach (12 zawodników, 3 trenerów)
• Klub Olimpiad Specjalnych „Tramp” działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemienicach (12 zawodników, 6 trenerów)

Głównym celem projektu była praca z jedną grupą dzieci, przez 3 m-ce, w podziale na 3 dyscypliny sportowe tj. koszykówkę, kolarstwo, piłkę nożną. Zajęcia treningowe odbywały się przez 12 tygodni 1 raz w tygodniu (4 tygodnie na jedną dyscyplinę).

Koszykówka jest grą cieszącą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Celem jej jest przede wszystkim tworzenie warunków do wyżycia ruchowego i wszechstronnego rozwoju motorycznego dziecka. Dzieci podczas zajęć ćwiczyły umiejętność rzutu i chwytu oraz kozłowania piłki. Kształciły umiejętność poruszania się krokiem dostawnym, poznały nowe ćwiczenia i zabawy, rozwijały siłę, moc, orientację, szybką reakcję na sygnały. Zostały wdrażane do współdziałania w grupie, przestrzegały zasad bezpieczeństwa i traktowały zajęcia, jako formę integracji grupy.

Drugą dyscypliną wprowadzoną w ramach grantu była piłka nożna. Zajęcia z piłki nożnej to z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie. Dzieci uczyły się prowadzenia, przyjęcia i czucia piłki, a także strzałów na bramkę. Piłka nożna to wspaniała gra dla wszystkich :w każdym wieku i z różnym poziomem sprawności i umiejętności.

Wielką frajdę dały również dzieciom zajęcia z kolarstwa dzięki, którym poznały budowę roweru oraz zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Nauczyły się zakładania kasku ochronnego. Te zajęcia to doskonała okazja do ćwiczenia równowagi oraz poczucia własnego ciała. W tej dyscyplinie zostały użyte różnej wielkości i róznego rodzaju rowerki ( biegowe, z dodatkowymi kółkami, trójkołowce…. oraz hulajnogi). Wiele dzieci pokonywało swój lęk przed oderwaniem nóg od podłoża, a inne szybko nauczyły się poruszać na hulajnodze lub rowerze.

W ramach dofinansowania z projektu dla klubów zostały zakupione różnorodne urządzenia, sprzęty i przybory, które były bardzo przydatne podczas zajęć. Zakupiony sprzęt jeszcze długo będzie służył młodym zawodnikom.

W Klubie Olimpiad Specjalnych „ISKIERKI” zajęcia prowadziły Jolanta Łakomiec, Małgorzata Stańczyk, Anna Kozak – Zapała. W klubie „TRAMP” Niemienice nad zajęciami czuwały: Dorota Majcher, Joanna Zalewska, Anna Stajniak, Małgorzata Spychaj, Renata Bednarska oraz Renata Foremniak.

Dzięki zaangażowaniu dzieci, kreatywności prowadzących oraz zakupionemu sprzętowi zajęcia były bardzo atrakcyjne, a umiejętności nabyte w czasie treningów będą bazą do uprawiania dyscyplin w Klubach Olimpiad Specjalnych na dalszym etapie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *