W dniu 30 czerwca 2018 roku w Jędrzejowie odbył się Regionalny Zjazd Delegatów Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie.

Po informacji, że zebrało się kworum, które ma zdolność do podejmowania uchwał obrady otworzył Prezes Komitetu Regionalnego Grzegorz Małkus i po całej serii formalnych procedur zostało wybrane Prezydium Zjazdu w składzie:
• Grzegorz Małkus – Przewodniczący
• Renata Foremniak – Wiceprzewodniczący
• Katarzyna Matuszak – Sekretarz, Protokolant

Do prawidłowego przebiegu obrad została powołana również Komisja Mandatowo-Wyborcza w następującym składzie:
• Agnieszka Jewiarz – Przewodnicząca
• Agnieszka Czerwonka – Wiceprzewodnicząca
• Robert Kosowski – Członek

W Komisji Uchwał i Wniosków pracowali:
• Anna Kozak-Zapała – Przewodnicząca
• Jacek Matera – Wiceprzewodniczący
• Marzena Grzelec – Członek

Po tej całej serii wybranych Komisji przyszedł czas na sprawozdania z działalności naszego Oddziału – powiedział Grzegorz Kurkowski, Dyrektor Oddziału Regionalnego – Świętokrzyskie. Sprawozdanie z działalności sportowej – Wiceprezes ds. sportu Agnieszka Czerwonka. Sprawozdanie z działalności organizacyjno-administracyjnych – Wiceprezes ds. organizacyjnych Renata Foremniak. Sprawozdanie z działalności finansowej – Wiceprezes ds. finansowych Agnieszka Jewiarz. Sprawozdanie ze współpracy z mediami, instytucjami wspierającymi i sponsorami – Członek Komitetu Regionalnego Remigiusz Woźniak. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Wiceprzewodnicząca Bożena Kojtek.

Podczas Regionalnego Zjazdu Delegatów Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie głos zabrali zaproszeni goście, którzy zaszczycili swoją obecnością świętokrzyskich delegatów:
• Pan Paweł Olszak – Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego
• Pan Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta Jędrzejów
• Pan Dariusz Wosz – Wiceprezes ds. finansów w Komitecie Krajowym Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
którzy w samych superlatywach wyrażali swoje opinie na temat działalności Oddziału Świętokrzyskiego.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Oddziału Regionalnego mogła być tylko jedna i to jednogłośna.

Delegaci postanowili, że nowy Komitet Regionalny będzie liczył 9 osób i po całej serii kolejnych procedur i wybraniu komisji Skrutacyjnej w składzie:
• Edyta Ciepluch – Przewodnicząca
• Agnieszka Libuda – Sekretarz
• Marta Walczyk – Członek
wygląda następująco:
Grzegorz Małkus – Prezes
Renata Foremniak – Wiceprezes ds. Organizacji
Agnieszka Jewiarz – Wiceprezes ds. Finansów
Agnieszka Czerwonka – Wiceprezes ds. Sportu
Rafał Mróz – Zawodnik
Anna Kozak-Zapała – Członek Rodziny Zawodnika
Jacek Matera – Członek niefunkcyjny
Krzysztof Ocias – Członek niefunkcyjny
Remigiusz Woźniak – Członek niefunkcyjny

Podczas Zjazdu została wybrana również nowa Komisja Rewizyjna w następującym składzie:
• Bożena Kojtek – przewodnicząca
• Ewa Marek – wiceprzewodnicząca
• Edyta Kasprzyk – sekretarz

Na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie będą reprezentowali:
• Grzegorz Kurkowski
• Agnieszka Czerwonka
• Agnieszka Jewiarz
• Renata Foremniak
• Jacek Matera
• Remigiusz Woźniak
• Jacek Jamroz

Na zakończenie Regionalnego Zjazdu Delegatów Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie miało miejsce wystąpienie nowo wybranego Prezesa Komitetu Regionalnego – Grzegorza Małkusa, który po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad podsumował i zamknął obrady.

Dla wszystkich, którzy nie mogli brać udziału w Regionalnym Zjeździe Delegatów Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie na koncie @olimpiadyspecjalneswietokrzyskie na Facebook prowadzona była relacja na żywo z przebiegu wyborów.
Redakcja AKSON składa serdeczne gratulacje dla nowo wybranych władz i z prawdziwą przyjemnością będzie w dalszym ciągu jako Patron Medialny relacjonować dokonania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *