Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – Polska Świętokrzyskie jest bardzo aktywnym Oddziałem, który prowadzi Projekty „Młodzi Sportowcy”, „#BądźFIT”, organizuje obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, przeprowadza zawody sportowe, zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Do tego wszystkiego potrzebne jest odpowiednie przygotowanie zawodników. Rewelacyjnym sposobem jest udział chociażby w projektach zarówno z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt „Daj mi szansę!”
Założenia projektu to zachęcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do treningów w konkretnej dyscyplinie sportowej (bowling, gimnastyka, tenis stołowy, pływanie, jazda konna, lekkoatletyka, MATP, bocce). W treningach biorą udział zawodnicy z 9 (do marca, od kwietnia 10) klubów Olimpiad Specjalnych, z różnych terenów regionu świętokrzyskiego. Podczas treningów zawodnicy zapoznają się z nowymi dyscyplinami sportowymi a następnie doskonalą umiejętności w danej dyscyplinie sportowej. – powiedziała Renata Foremniak, wiceprezes ds. organizacyjnych Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie – Cel spotkań treningowych to poprawa ogólnego funkcjonowania fizycznego danego zawodnika oraz nabycie przez niego nowych umiejętności.
W czasie zajęć uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności lub doskonalą techniki już posiadane. Podczas zajęć trwa praca nad maksymalnym rozwojem samodzielności zawodników (dostosowanie stroju odpowiednio do okoliczności, samodzielne przebieranie, przygotowanie sali do zajęć i uporządkowanie jej po zajęciach, przygotowanie sprzętu i przyborów). Duży nacisk położony jest na wzajemne poznawanie się członków grupy, na integrację grupy, wdrażanie do koleżeńskości, wzajemnego pomagania sobie oraz kulturalnego kibicowania i wspierania się wzajemnie.
W zajęcia wplatane są również zasady oceniania i sędziowania danej dyscypliny (co przygotowuje zawodników do pełnienia innych ról – asystenta trenera, asystenta sędziego, wolontariusza, itp.). Zajęcia odbywają się na profesjonalnych, dobrze wyposażonych obiektach sportowych/rekreacyjnych.
Zakładany cel projektu na ten moment realizacji został osiągnięty. W klubach systematycznie odbywają się spotkania zawodników na treningach. Każdy zawodnik dokłada starań, aby dobrze poznać tajniki danej dyscypliny oraz udoskonalić swoje umiejętności. – powiedział Grzegorz Kurkowski, dyrektor Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie – Podczas spotkań panuje sympatyczna, pełna wzajemnego wspierania i zrozumienia – atmosfera, co sprzyja osiąganiu lepszych wyników. Widać, że treningi stopniowo przynoszą coraz lepsze efekty.
Uczestnictwo w zajęciach to dobra okazja do osiągania sukcesu (nabycie nowych umiejętności, satysfakcja z gry, dobre wynik) – w wyniku, czego podnosi się samoocena, pozytywne myślenie zawodników i wiara we własne możliwości. Widać postępy w integracji grup, we współpracy uczestników. Efekty przynosi również praca nad przestrzeganiem zasad fair play. Udział w treningach to doskonała okazja do doskonalenia samodzielności i wchodzenia w różne role (zawodnik, sędzia, wolontariusz).Wielu zawodników coraz lepiej orientuje się w zadaniach asystentów trenera i doskonale pełni taką rolę.
Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON w pigułce:
• zawodnicy – 73
• trenerzy – 13
• obsługa merytoryczna – 3
• kluby – 10 (ARKA Starachowice, BUZIAKI Skarżysko-Kamienna, KRYSZTAŁKI Kielce, MAAG Kielce, NIEPOKONANI Sandomierz, OLIMP Skarżysko-Kamienna, RYWAL Ostrowiec Świętokrzyski, SUPER NOWA Zgórsko, TACY SAMI Skarżysko-Kamienna, TEMPO Jałowęsy)
• dyscypliny – 8 (bocce, bowling, gimnastyka, jazda konna, lekkoatletyka, MATP, pływanie, tenis stołowy)
• nazwa projektu: „Daj mi szansę!”
• umowa nr ZZB/000432/BF/D
• termin realizacji: 01.04.2018-31.03.2019

Projekt „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”
W zadaniu zaplanowano udział zawodników z 10 klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie. Zajęcia będą prowadzone w dyscyplinach: badminton, pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka nożna, MATP, koszykówka, narciarstwo alpejskie, bowling, łyżwiarstwo, wrotkarstwo, judo. Zajęcia są realizowane na obiektach typu: Orlik – piłka nożna, hale sportowe i sale gimnastyczne, sale rehabilitacyjne, stoki narciarskie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, kręgielnia, pływalnie, lodowisko, sala judo, stadion lekkoatletyczny.
Instruktorami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z poszczególnych dyscyplin sportu. – powiedziała Agnieszka Czerwonka, wiceprezes ds. sportu Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie – Pomoc techniczna jest konieczna ze względu na dużą liczbę zawodników biorących udział w zajęciach wymagających bezpośredniej opieki, asekuracji i przygotowania do zajęć. Wolontariusze posiadający uprawnienia pełnią funkcję instruktorów , natomiast pozostali wykonują zadania obsługi technicznej czyli pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu zajęć.
Zajęcia dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pigułce:
• zawodnicy – 153
• trenerzy – 16
• obsługa techniczna – 11
• wolontariusze – 9
• kluby – 10 (BUZIAKI Skarżysko-Kamienna, GROM Busko-Zdrój, OLIMP Skarżysko-Kamienna, OLIMPIJCZYK Końskie, RYWAL Ostrowiec Świętokrzyski, STRZAŁA Jędrzejów, SUPER NOWA Zgórsko, SZANSA Ostrowiec Świętokrzyski, TACY SAMI Skarżysko-Kamienna, TORNADO Skarżysko-Kamienna)
• dyscypliny – 12
• nazwa projektu: „organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”
• umowa nr 2018/0070/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 10 maja 2018r.
• termin realizacji: 2.01-21.12.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *