Dobry zawód w dobrej szkole

Dobry zawód w dobrej szkole – rozmowa z Dyrektor Niepublicznego Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim – Izabelą Pustuła
Szkoły ZDZ działają na ternie 11 miast w województwie świętokrzyskim. Kształcą młodzież w poszukiwanych zawodach, przygotowują do pracy w służbach mundurowych, wysyłają na zagraniczne staże zawodowe oraz na praktyki do pracodawców. W szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego tradycyjne zamiłowanie do jakości i rzetelności kształcenia łączy się z nowoczesnością i odpowiedzialnością

Już dziś warto się zastanowić, do jakiej szkoły średniej zapisać swoje dziecko. Ten rok będzie szczególny, z powodu trwającej reformy edukacji. We wrześniu 2019 roku naukę w szkołach średnich rozpoczną dwa roczniki młodzieży: absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej.
Szkoły ZDZ tworzą rozbudowaną i bardzo dobrze wyposażoną sieć placówek szkolnych w woj. świętokrzyskim. Własna baza szkoleniowa zapewnia dobre warunki do nauki. Nawet większa niż w poprzednich latach liczba chętnych osób do szkoły nie wpłynie negatywnie jakość prowadzonej edukacji.

Kształcą fachowców
Młodzież najczęściej wybiera kierunki: technik: informatyk, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich. Wpisują się one w obszar deficytowych specjalizacji zawodowych w regionie. Widoczny jest także wzrost zainteresowania nauką w szkołach branżowych: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer czy ślusarz.

Bezpieczeństwo i opieka
ZDZ dba o bezpieczeństwo uczącej się młodzieży. Wszystkie szkoły objęte są monitoringiem, a w te największe – także ochroną. Każdy uczeń zawsze może liczyć na pomoc psychologa lub innego specjalisty w rozwiązaniu problemów nie tylko tych związanych ze szkołą.

Zajęcia wyrównawcze
Aby umożliwić wszystkim jednakowy start, na początku roku szkolnego w pierwszych klasach organizowane są zajęcia wyrównawcze. Dzięki nim młodzież może nadrobić zaległości z poprzedniej szkoły.

Zagraniczne praktyki zawodowe
Liczby mówią same za siebie. Do tej pory prawie 2000 uczniów odbyło praktyki w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Anglii czy Irlandii, szkoląc się zawodowo, trenując umiejętności zawodowe i poznając historię oraz atrakcję odwiedzanych krajów. Młodzież na takich wyjazdach dostaje stypendium, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Współpraca z pracodawcami
Szkoły ZDZ aktywnie współpracują z pracodawcami, dzięki czemu zapewniają młodzieży praktyki w zakładach pracy. Szkoły pomagają także w znalezieniu zatrudnienia swoim absolwentom.

Klasy mundurowe
Cieszą się popularnością już od 10 lat. Młodzież oprócz nauki na wybranym kierunku np. technik informatyk czy logistyk uczestniczy w dodatkowych zajęciach związanych z pracą w służbach mundurowych. W aktualnie funkcjonujących klasach wojskowych, policyjnych, strażackich uczy się blisko 1200 uczniów. Absolwenci klas wojskowych posiadają pierwszeństwo w powołaniu do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas naboru do policji.

Zapraszamy młodzież do podjęcia nauki w Niepublicznym Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskimul. Kilińskiego 49 tel. 41-2653883, www.ostrowiec.zdz.kielce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *