Podsumowanie XXIII edycji konkursu „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” – etapu oddziałowego i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” – etapu wojewódzkiego odbyło się 14 marca 2019 roku w siedzibie oddziału. Głównymi celami konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych. Uczestnictwo w konkursie zachęca do pogłębiania wiedzy o miejscu zamieszkania, poznawania obiektów zabytkowych, miejsc pamięci, dziejów swojej rodziny, jej tradycji i zwyczajów, losów bliskich i postaci zasłużonych dla regionu. Rozwija umiejętności dostrzegania otaczającego piękna, uczy pasji poznawania i dokumentowania piórem i obrazem poznawanych obiektów. 
 Po raz pierwszy Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował konkurs w 1996 roku dla uczczenia zbliżających się obchodów 400 lecia naszego miasta. Przez te dwadzieścia trzy lata uczniowie wszystkich typów szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego, Ćmielowa, Bodzechowa, Bałtowa, Kunowa, Nietuliska, Mominy, Pętkowic, Sarnówka, Szewny, Szwarszowic, Ożarowa i Wólki Bałtowskiej złożyli na konkurs około tysiąca prac. Były wśród nich bardzo ciekawe, nagradzane przez organizatorów,  zauważone i docenione również na centralnym etapie konkursu, organizowanym przez Zarząd Główny PTTK. 
W edycji konkursu 2018 roku, ogłoszonego pod hasłem „Na szlakach niepodległości” wpłynęły 33 prace wykonane przez 43 autorów - uczniów: PSP nr 5, PSP nr 7, PG nr 3, II LO, III LO i ZS nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, szkół podstawowych z Kunowa i Mominy oraz ZSO w Ożarowie. Komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła 23 prace, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. Pięć najlepszych wytypowano na etap ogólnopolski. Są to trzy prace opisowe, dwie z PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim: „Ciekawe miejsca i ciekawi ludzie…” Martyny Polak napisanej pod opieką Mirosławy Zaremby i „Rutka Muszkies – ostrowczanka, która przeżyła Auschwitz” Adama Czuby napisana pod opieką Doroty Dziubek. Pierwsza opowiada o niezwykłym miejscu „Domu Spokojnej Książki” – niepoliczonym zbiorze bibliotecznym, który znalazł schronienie w starej stodole w Rzuchowie, urządzonym przez Monikę i Piotra Kogutów. Druga, to opowieść o Ruth, ocalonej z holokaustu, córce znanego przed wojna ostrowieckiego fotografa Szmula Muszkiesa, właściciela zakładu fotograficznego „Rembrandt”, która z okazji wydania książki o swoim ojcu po siedemdziesięciu latach odwiedziła swoje rodzinne miasto. Trzecia napisana pod opieką Małgorzaty Kowalskiej przez uczennicę PSP w Kunowie Klaudię Major „Z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość” opowiada o Urszuli Karkosze z domu Karbowniczek urodzonej w Prawęcinie pod Kunowem, jej przeżyciach wojennych i działalności konspiracyjnej jako łączniczki i sanitariuszki. Dwie pozostałe to prace multimedialne. Pierwsza „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” powstała pod opieką Małgorzaty Kowalskiej, autorami są gimnazjaliści z Kunowa Aleksander Ulik i Wojciech Stolarczyk, prezentuje ludzi i miejsca Ziemi Kunowskiej związane z walkami o niepodległość. Druga „Z wizytą w Susówce”, sfilmowane przez uczniów Jakuba Jopka i Jana Czubę z ZSO w Ożarowie pod opieką Anny Wilczak, unikatowe Muzeum Etnograficzne Powiśla „Susówka” stworzone przez kolekcjonera, regionalistę Mariana Susa. 
                                                        Alicja Mężyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *