Już od wielu lat włodarze województwa świętokrzyskiego dokładają wszelkich starań, aby inspirować przedstawicieli samorządów, szkolnictwa wyższego, biznesu i szkoły zawodowe w realizację wizji rozwoju regionu opartej na innowacyjności i konkurencyjności.

Marcin Stańczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie (ZS) poszedł w tym celu o krok dalej i 15 maja zorganizował pod honorowym patronatem Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego i Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty konferencję naukową: „Inteligentne specjalizacje w rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie ZS w Ożarowie”. Tomasz Staniek, Starosta, Małgorzata Jalowska, Wicestarosta Powiatu Opatowskiego i Marcin Stańczyk, Dyrektor ZS dostrzegli ogromny potencjał tkwiący w przyjętej przez Radę Europejską w 2010 r. konkluzji, która uwzględniała przyśpieszoną transformację świata
i dostrzegła potrzebę inteligentnej zrównoważonej gospodarki.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w porozumieniu z Radą Europejską podjął decyzję o włączeniu dokumentu  „Europa 2020” rekomendującego obszary specjalizacji opierające się o branże, które wytyczają kurs na rozwój regionu.

Na konferencji pojawili się parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i uczniowie, a także przedsiębiorcy z którymi współpracuje ZS w Ożarowie. Goszczono przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Grupy Ożarów S.A., PGE Dystrybucja Rzeszów, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Firmy Astor Kraków, ARL w Ostrowcu Świętokrzyskim,  Consenso sp. z o.o.

Najlepsi fachowcy, którzy już wpasowali się w branże właściwe specjalnościom i są w nich obecni zabierali głos w panelach tematycznych, dzieląc się doświadczeniem.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że szkolnictwo zawodowe musi być lepiej dopasowane do gospodarki regionu, a ich współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym stanowić o przyszłym potencjale firm i samego województwa.

– Inteligentna specjalizacja stanowi wizję rozwoju regionu, wykorzystania jego potencjału do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na rozwoju przedsiębiorstw, kapitale społecznym, jednostkach naukowych i infrastrukturze rozwojowej. Obszary te są traktowane priorytetowo w przypadku aplikowania i realizacji projektów w zakresie edukacji zawodowej, co dla szkoły ma  znaczenie, bo przecież w ostatnich latach pozyskano znaczące środki europejskie, które pozwoliły tak ją rozwinąć  – mówi Marcin Stańczyk.

– Inteligentne specjalizacje dla województwa świętokrzyskiego – kontynuuje – zostały opracowane ze względu na uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz  potencjał innowacyjny.

Warto przypomnieć- dodaje- że w woj. dominują takie branże jak budownictwo, rolnictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, a także te, z dużym potencjałem do rozwoju. Do wyróżnionych należą m.in.efektywne wykorzystanie energii i turystyka medyczna. Nieodzowny jest dialog ze szkołami zawodowymi (…) To istota naszego spotkania, bo znaczenie sz. zawodowego dla gospodarki jest priorytetem. Brak fachowców w regionie jest już dziś problemem, któremu musimy wyjść naprzeciw – podkreślił Marcin Stańczyk.

– Pracujemy na to, by Polska uzyskiwała w świecie najlepszą i najmocniejszą pozycję (…). Myślę, że współcześnie nie ma trafniejszej inwestycji, jak wytyczenie dobrej ścieżki edukacyjnej, pozwalającej na uzyskanie dobrego wykształcenia i umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy – powiedział Jarosław Rusiecki, senator RP.

Poseł na Sejm RP, Andrzej Kryj w liście do organizatorów przedsięwzięcia (odczytanym przez Andrzeja Gajka, członka Zarządu Powiatu Opatowskiego) napisał m.in.: „Pragnę wyrazić słowa uznania dla Dyrekcji i Pracowników ZS w Ożarowie za ich pracę i nowatorskie działania w zakresie edukacji zawodowej. Sprawiają one, że placówka ta stanowi mocny punkt na mapie szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. Jestem przekonany, że będzie ona nadal liderem pozytywnych zmian i sprosta wymaganiom przyszłości (…).”

– Chcemy kształcić młodzież, by tutaj znalazła w przyszłości pracę. Szkoła w Ożarowie jest szkołą wiodącą, jeśli chodzi o informatykę, mechatronikę, a absolwenci znajdą miejsce na najlepszych uczelniach politechnicznych w kraju – powiedział z kolei Tomasz Staniek.

– Przez lata szkolnictwo zawodowe było niedoceniane. Teraz jest inaczej. Innowacyjna edukacja wyraża się zarówno w zmianach, które zachodzą wewnątrz szkół, jak i w całym systemie edukacji. Niezwykle istotne jest też pokazywanie, że dobry hydraulik to tak samo ceniony pracownik. Robimy wszystko, by umożliwić wczesny kontakt ucznia z pracodawcą-  ten może odbywać się przy udziale szkoły, której aktywność uwzględnia realne potrzeby pracodawców – podsumował Kazimierz Mądzik.

Podczas konferencji Tomasz Staniek, starosta  wraz z Marcinem Stańczykiem, dyrektorem ZS w Ożarowie, podpisali porozumienie z dr Grzegorzem Masłowskim, prorektorem Politechniki Rzeszowskiej i dr Izabelą Zaborowską, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do współpracy na płaszczyźnie nauki, edukacji i wzajemnej promocji.

– Porozumienie z Politechniką Rzeszowską- zdaniem dr hab. G. Masłowskiego– umożliwi technikom informatykom, mechatronikom i elektrykom możliwość poznania uczelni, wydziałów, specjalności, a uczestnictwo w wykładach ułatwi wybrać właściwą drogę edukacji. Natomiast porozumienie z WSBiP- zdaniem dr I. Zaborowskiej – rezonować będzie współpracą w zakresie kształcenia w zawodach z tzw. obszaru okołomedycznego. Jej perspektywa w zasięgu reki bo ostrowiecka uczelnia otwiera właśnie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej im. prof. Macieja Latalskiego.

Po tej doniosłej części rozpoczęły się wystąpienia zaproszonych prelegentów.

Marek Surowiec, członek Zarządu Cementowni Ożarów, dyrektor do spraw strategii podkreślił, że zakład jest otwarty na uczniów, zwłaszcza, że dziś tak modny dualny system kształcenia praktykuje sięjuż od paru lat przynosząc partnerom obopólne korzyści.

– To jest wielki sukces organizatorów. Podczas tej konferencji wybrzmiała potrzeba współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Już w tym momencie – kontynuował – potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kontrolerów jakości, mechaników, elektrotechników, spawaczy i monterów.

Nie zdarzyło mi się ostatnio być na takiej konferencji, gdzie  środowisko nauki, nadzoru pedagogicznego, samorządów i pracodawców zebrane zostało w jednym miejscu. To wspaniały pomysł, bo nasz region potrzebuje takich inicjatyw, potrzebuje wymiany doświadczeń i przepływu informacji-podsumował Marek Surowiec.

Bardzo dobrze został przyjęty głos Jerzego Murzyna, wójta gminy Bodzechów, prekursora  inwestycji energetycznych w dziedzinie wykorzystania zielonej energii. W krótkiej prezentacji „Energia ze słońca, jak to działa?” -przedstawił dostępne rozwiązania techniczne wykorzystujące kolektory płaskie i panele fotowoltaiczne.

„Spojrzeniem” teoretycznym o fotowoltaice podzielił się Dariusz Loranty, pracownik dydaktyczny Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i WSBiP, wskazując na instytucje wspierające rozwój i bezpieczeństwo tych nowatorskich rozwiązań. Tę część dyskusji zakończył Mariusz Fic z firmy Viessmann prezentacją systemów i rozwiązań producentów OZE dla małych, średnich i dużych odbiorców.

Interesujący wykład wygłosił dr hab. inż. Andrzej Trytek, promując najnowszą ofertę rekrutacyjną uczelni, która tak bardzo jego zdaniem współgra z wysokim standardem kształcenia w ”Skłodowskiej”, szkoły zawodowej nie bez przyczyny posiadającej status placówki na miarę XXI wieku.

Konferencję zaszczycił też swoją obecnością inż. Sławomir Sikora, reprezentant wieloletniego partnera szkoły, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który zwrócił uwagę na korzyści płynące z obopólnej współpracy, możliwej dzięki tak nowoczesnej spełniającej standardy egzaminacyjne spawalni. Dumą dla szkoły było wystąpienie jej absolwenta, Mateusza Kidonia, pracownika krakowskiej firmy Astor, który swoją prezentacją o korzyściach i szansach płynących ze stosowania najnowszych technologii, zachwycił zgromadzonych gości. Zwieńczeniem sympozjum było wystąpienie prelegenta Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Sylwestra Filipiaka, który mówił o wykorzystaniu horyzontalnej inteligentnej specjalizacji w technologiach informacyjno – komunikacyjnych.

W kontekście wystąpień o charakterze technicznym ciekawie zabrzmiał głos kolejnego gościa,dr. hab. nauk humanistycznych, lekarza dr nauk medycznych w zakresie medycyny, Michała Skrzypka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Naszą uwagę przykuła zgoła inna forma i styl wykładu, a w pamięci głęboko zapadły przekazane treści związane
ze zdrowym stylem życia, rozsądnym odżywianiem się, a także umiarem w korzystaniu z nowych technologii. Padły ciepłe słowa ze strony prelegenta pod adresem szkoły, która kształci perspektywicznie w zawodach okołomedycznych, bo to przyszłe kadry, które zaopiekują się seniorami.

Splendoru konferencji dopełniła prezentowana w foyer przez firmy i szkołę wystawa   najnowocześniejszych urządzeń. Słów uznania nie krył
dr Grigor Szaginian, radny sejmiku, którego uwagę przykuły chodzące roboty, prezentowane przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej. Goście podziwiali nowoczesny park maszynowy w warsztacie CNC, niezbędny do kształcenia operatorów obrabiarek numerycznych, monterów sieci fotowoltaicznych, mechatroników.

W kuluarach słyszało się o trafności doboru tematu, nie tylko z racji wyjątkowego wpisania konferencji w przypadające rocznice związane z 15- leciem naszego członkowstwa w UE, ale także udanej próby skupienia w jednym miejscu ludzi różnych branż, których łączy jeden cel – przygotowanie do wymagań przyszłości.

W odczuciu uczestników zagadnienia poruszane podczas konferencji charakteryzował profesjonalizm, a prezentacja dobrych praktyk w ZS pozwoliła implementować innym najlepsze rozwiązania.

Konferencja była też okazją do transferu wiedzy i uczenia się od siebie nawzajem, by finalnie kreować i wdrażać politykę edukacyjną, postrzeganą, jako szansę rozwoju województwa.

Goście podkreślali wysoki poziom merytoryczny i świetną organizację przedsięwzięcia.

Krystyna Anna Jurys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *