Na XXIV edycję konkursu  „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” – etap oddziałowy  i „Poznajemy Ojcowiznę” – etap wojewódzki, wpłynęło siedemnaście prac wykonanych przez dwudziestu dwóch autorów – uczniów szkół podstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, Kunowa, Nietuliska Dużego i Ożarowa. Uroczyste ogłoszenie wyników planowane na koniec marca, jak co roku w siedzibie Oddziału PTTK, nie odbyło się z powodu epidemii koronowirusa. Możliwe, że informacje o wynikach konkursu, zamieszczone w AKSONIE, dotrą do autorów prac i ich opiekunów wcześniej, niż będzie możliwość zorganizowania spotkania.

Konkurs, którego celem jest poznawanie Ziemi Ojczystej, zachęcanie do pogłębiania wiedzy o miejscu zamieszkania, poznawania obiektów zabytkowych, miejsc pamięci, dziejów swojej rodziny, jej tradycji i zwyczajów, losów bliskich i postaci zasłużonych dla regionu, rozwijanie pasji i umiejętności dostrzegania otaczającego piękna oraz dokumentowania piórem i obrazem poznawanych obiektów, uczy patriotyzmu i budowania poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

Komisja oceniająca prace postanowiła wyróżnić i nagrodzić wszystkie prace. Przyznała cztery pierwsze miejsca. Pierwszą z nich jest opracowanie autorstwa uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie p.t. „Jan Pasternak – nawigator z Prawęcina”, poświęcone urodzonemu w Prawęcinie pod Kunowem Janowi Pasternakowi. W czasie wojny, uczniowi  szkoły rzemieślniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkowi Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po wojnie, po ukończeniu Wojskowej Szkoły Pilotów w Dęblinie, nawigatorowi w lotnictwie wojskowym i wykładowcy Szkoły Orląt. Autorka opisuje losy bohatera na tle historii Prawęcina i rodziny Pasternaków, zasłużonej dla Ziemi Kunowskiej. Druga praca przygotowana przez dwie uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  p.t.„ Wszystko co dobre i piękne czeka tu…” to relacja z wycieczki rowerowej do Kunowa. Autorki zwiedziły, opisały i  udokumentowały własnymi fotografiami, najciekawsze miejsca tego starego miasta nad Kamienną. Dwie pozostałe, to prace multimedialne. Jedna, to film wyreżyserowany przez trzy siostry, uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym p.t. „Skarb Narodów”. Autorki filmu oprowadzają po neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego, wpisanych w 2019 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzielą się wrażeniami ze zwiedzania podziemnej trasy turystycznej, zwracając uwagę na prastare, oryginalne wyrobiska, prowadzą z kamerą po obiektach skansenu – rekonstrukcji neolitycznej osady. Druga to prezentacja przygotowana przez uczennicę PSP z Kunowa p.t. „Kawalerzysta epoki napoleońskiej”, w której autorka przybliża postać Franciszka Fornalskiego, swojego przodka, zajmującego szczególne miejsce w dziejach Ziemi Kunowskiej. Postaci barwnej, ciekawej i tajemniczej, ułana Pułku Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego, który z Napoleonem przemierzył pół Europy, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari  i Orderem Legii Honorowej.

Trzy prace otrzymały drugie miejsca. Pierwsza to praca ucznia PSP nr 5 p.t. „Nieśmiertelnik – Strażnik Pamięci. Śladami bohaterów bitwy pod Iłżą”. Autor zafascynowany historią, opisuje przebieg bitwy pod Iłżą, mogiły i cmentarze wojenne rozsiane po polach i lasach, oraz rolę nieśmiertelników w identyfikacji poległych żołnierzy. Druga praca p.t. „Na zasnutym pajęczyną dyplomie…” – autorka, uczennica PSP nr 5, zainspirowana  zapomnianym, odnalezionym w starym domu pradziadków dyplomie, odkrywa i opisuje  powojenne życie swoich przodków w podklimontowskiej wsi. Trzecia, plastyczna  wykonana w nieszablonowej formie z ciekawym opisem historii miasta, zabytków i miejsc pamięci p.t. „Ostrowiec Świętokrzyski”, ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejne cztery prace otrzymały trzecie miejsca: uczennicy PSP nr 5 p.t. „Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne”, uczennicy PSP nr 7 p.t. „Dzieje mojej rodziny. Wątek rodziny Sieja z Przyborowa”, oraz dwie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie p.t. „Czego nie wiedziałem o swojej gminie…” i  „Pan Ziarko  i jego Muzeum Wsi w Maruszowie”.           

Pozostałym sześciu pracom: „Szewna i okolice”,  „Ludzie z mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju”, „PSP nr 7 w pigułce”, „Historia mojej Małej Ojczyzny”, ”Zabytki mojej Małej Ojczyzny” i „Ożarów postrzegany moim okiem” – przyznano wyróżnienia.

Prace, które otrzymały pierwsze miejsca, zostały wytypowane i wysłane na centralny etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, corocznie organizowanego przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Mamy nadzieję, że zostaną zauważone i nagrodzone.

Alicja Mężyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *