Benedykt Dybowski

Polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz. Urodził się w rodzinie szlacheckiej herbu Nałęcz 30 kwietnia 1833 roku w Adamarynie koło Mińska, jako jedno z sześciorga dzieci Jana Dybowskiego i Salomei Przysieckiej. Już od wczesnego dzieciństwa wykazywał duże zainteresowanie przyrodą. Początkowo lekcji udzielało mu zarówno starsze rodzeństwo jak i korepetytor. Po…

więcej

Wysocki i Polska

“Czapkę zdejmuję i w pas się kłaniam, Dumnej Warszawie, pięknej Warszawie “ Choć minęło wiele lat od śmierci Wysockiego, jego postać znana jest w Polsce do dziś, o czym świadczy chociażby artykuł Jakuba Sadowskiego w rosyjskojęzycznym magazynie “Nowa Polska”, pt. “Wysocki – postać polskiej myśli o Rosji?”. Tłumaczenia jego wierszy…

więcej

Warszawska Melodia

Dobre melodramaty, jak wiemy, nie umierają : „Warszawska Melodia” Główny temat melodramatu to bezradność. Miłość jest bezradna, ponieważ ustrój jest w stanie rozdeptać ją niczym walcem parowym i po wykonaniu tej pracy, z zadowoleniem zaciera ręce nad jej prochami i pyłem tego uczucia. I dwoje ludzi, kiedy wreszcie się spotka,…

więcej

Bułat Okudżawa

„Bułat Okudżawa jest dla Polaków kimś więcej niż pieśniarzem i kimś więcej niż poetą. Jest żywą legendą.„ – Agnieszka Osiecka “…pierwszym krajem, w którym mnie opublikowano, nawet przed naszym, – to Polska, to moja pierwsza miłość. Oni mnie publikują w całości i bardzo dobrze mnie znają(…) Polska to mój pierwszy…

więcej

  • Poniżej obszaru tresci