Minimalne wynagrodzenie za pracę na umowę zlecenie w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą uprawnieni do minimalnego wynagrodzenia z pracę w wysokości 13 zł za godzinę wykonywania pracy. Minimalną stawką godzinową będzie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi . Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona…

więcej

Ważne zmiany w ustawie o Vat 2017

16 listopada Sejm uchwalił obszerną nowelizację do ustawy o podatku VAT. Zasadnicza część przewidzianych regulacji to rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu podatkowego. Poniżej przedstawię zagadnienia, które zostaną objęte zmianami w roku 2017. 1. Usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem Ministerstwo Finansów przewiduje…

więcej

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

Za osoby uważane za członka rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się między innymi dziecko własne, małżonka, przysposobione albo obce, dla którego ustanowiono opiekę bądź obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a także wnuka, do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku kontynuowania nauki po ukończeniu pełnoletności dziecko może być ubezpieczone jako członek rodziny do 26 roku życia. Ograniczenie wiekowe nie występuje…

więcej

Złóż wiosek ,,Rodzina 500 +”

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodziny posiadające dzieci będą otrzymywały świadczenia wychowawcze. Aby skorzystać z tego świadczenia już od momentu wprowadzenia programu, wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy pomocowej tj. do 1.07.2016.Wypłata świadczenia nastąpi wówczas w ciągu…

więcej

PIT za 2015 rok złożony po terminie

Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe po terminie (termin upłynął 02.05.2016 r.) popełniły wykroczenie skarbowe i naraziły się na dotkliwe konsekwencje finansowe. Należy również pamiętać, aby złożyć PIT do właściwego Urzędu Skarbowego. Wyznacznikiem będzie tutaj przede wszystkim miejsce zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku podatkowego, za który składamy zeznanie. Co do…

więcej

Ruszył program „RODZINA 500+”

Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja programu „Rodzina 500+”. W ramach tego programu rodzice i opiekunowie będą mogli otrzymać po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat niezależnie od dochodu, ale także na pierwsze lub jedyne dziecko po  spełnieniu kryterium dochodowego. Celem owego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem…

więcej